OMUS Online Team Building

0
:
0 0
:
0 0
:
0 0

Timp rămas pentru realizarea misiunilor

Accesează butonul de mai jos pentru a completa Formularul TEST OMUS cu răspunsurile solicitate la misiunile din cadrul team building-ului. Delegați unei singure persoane din echipă să completeze acest formular.

© 2021 Powered by ACTIVIS Teambuilding Team. All Rights Reserved.